P E K A spoločnosť s ručením obmedzeným v konkurze